Kamratföreningen

Kom med i kamratföreningen!

Kamratföreningens uppgift är att sprida i formation om Syninge Kursgård och därigenom bidra till att kursgården är känd och används för studieverksamhet.

Kamratföreningens syfte är även att främja studieverksamhet inom Vänsterpartiets organisationer.

Kamratföreningen vill genom ovanstående bidra till Kursgårdens bevarande

Hjälp oss gärna att förverkliga dessa mål genom att bli medlem. Även organisationer kan bli medlemmar.

För enskilda medlemmar 100/ år, organisationer 250/år

Plusgiro 799048-4

Kontaktpersoner  

Britt Renman 0730659366. ab.renman@telia.co 

Mariannne Eriksson 0705782797 kajsaarg@hotmail.com