Kamratföreningen

Kom med i kamratföreningen!

Kamratföreningens uppgift är att sprida i formation om Syninge Kursgård och därigenom bidra till att kursgården är känd och används för studieverksamhet.


Kamratföreningens syfte är även att främja studieverksamhet inom Vänsterpartiets organisationer.


Kamratföreningen vill genom ovanstående bidra till Kursgårdens bevarande.


Hjälp oss gärna att förverkliga dessa mål genom att bli medlem. Även organisationer kan bli medlemmar.